top of page

【孩子的後花園】​「點解要睇同寫咁多中文字?我讀常識定中文呀?」​

一位小一學生就咁問我…….​

------------------------​

坦白說,孩子的想法來得真摰。​

誠然,你可以一句說話把他「技術性擊倒」,​

但又有多少人有想過,​

我們現在做的事情,是有意義呢?​

------------------------​

唔好講其他野,​

我咁諗……​

會否有一些更好玩的學習方法呢?​

能否容許孩子運用不同的方法進行學習?​

可否不用單一標準及準則去定義小朋友呢?​

其實,我心中沒有一個答案。​

------------------------​

三年級的常識可以好深,​

深或淺,​

大人有權定義,​

那麼,孩子又有權定義嗎?​

原來孩子可以把人體結構繪畫出來。​

這使人驚訝!​

更驚訝的是,孩子主動跟我說,​

可否做多一份功課,​

小朋友的潛能,一直也在。​

只是我們有意無意地把孩子的「潛能」扼殺。​

不妨,花少許時間,把孩子的潛能及想法好好保存。​

相信,這亦是對孩子的一份愛。

bottom of page